Zgodność naszych produktów z dyrektywą RoHS

Zgodność naszych produktów z dyrektywą RoHS Dyrektywami 2002/95/WE i 2003/11/WE Unia Europejska jeszcze bardziej ograniczyła stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji, w szczególności w produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i odpowiednio...